Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://scirocco.gr.

Cookies

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία δεδομένων είναι ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη SCIROCCO. Η χρήση του ιστοτόπου scirocco.gr είναι δυνατή χωρίς καμία συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία, τότε λαμβάνουμε τη συγκατάθεση σας.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων (χρήστη) θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τους.

H SCIROCCO έχει εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται καταρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για αυτόν τον λόγο, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εμάς με εναλλακτικά μέσα, π.χ. από το τηλέφωνο.

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα, συλλέγεται η ΙΡ, ο τύπος της συκευής περιήγησης και κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.

   Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα και το email του Χρήστη.

   H SCIROCCO συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω.

   Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στη SCIROCCO. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του scirocco.gr (server, database, δικτύου, κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του scirocco.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

   2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   H SCIROCCO παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν.

   3 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

   Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του scirocco.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση τη SCIROCCO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσα από την παρούσα σελίδα.

    Η χρήση των Υπηρεσιών του scirocco.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

    Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του scirocco.gr.