Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαλογή στην Πηγή με συστήματα κάθετης συλλογής αποβλήτων

Η Διαλογή στην Πηγή αποτελεί μια σχετικά νέα ορολογία προς το ευρύ κοινό. Αφορά στην ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς το υλικό κατασκευής του προϊόντος, που καταλήγει σε απόρριμμα. Με αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν απορρίμματα που αποτελούνται από ένα υλικό, όπως για παράδειγμα οι χάρτινες ή μεταλλικές συσκευασίες, αλλά όμως και πιο σύνθετα απορρίμματα όπως οι συσκευασίες tetra pack ή οι μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας γνωρίζαμε τον μπλε κάδο στο οποίο απορρίπταμε τις συσκευασίες ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, καθώς και τον πράσινο κάδο στον οποίο απορρίπταμε τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στην πορεία αναπτύχθηκαν και άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για απόβλητα όπως οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κλπ. Η τάση που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως είναι να αναπτύσσονται όλο και περισσότερα ΣΕΔ, πράγμα που σημαίνει ξεχωριστή συλλογή για όλο και περισσότερα απόβλητα.

Ο νέος εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, καλείται να διαχειριστεί 7 διαφορετικούς τύπους αποβλήτων. Ο Πρώτος άξονας είναι η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, ενώ προβλέπει την ενσωμάτωση συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω». Ο Δεύτερος άξονας είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό τουλάχιστον 55% κατά βάρος.

80% λιγότερα αδειάσματα

Αύξηση ρυθμού ανακύκλωσης

Τρίτος άξονας αποτελεί η πτώση του ποσοστού ταφής μέχρι 10%. Τέταρτος άξονας είναι η επεξεργασία των υπολειπόμενων σε Μονάδες Επεξεργασίας. Πέμπτος άξονας είναι η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης. Τέλος καθιερώνεται η υποχρεωτική διαλογή στην πηγή για μέταλλα, χαρτί, πλαστικό και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Γίνεται λοιπόν σημαντικό να σχεδιάσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους την ξεχωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, αφού με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε οικονομικότερη διαλογή και περισσότερη ανακύκλωση.

Καλαίσθητος σχεδιασμός

Η διαλογή των υλικών όταν αυτά συλλέγονται ανάμεικτα, απαιτεί μεγάλη δαπάνη για τη διαλογή τους, είτε αυτή γίνεται με μηχανικά μέσα, είτε με χειροδιαλογή. Η πρακτική που επικρατεί στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Ελλάδα (ΚΔΑΥ), είναι να προηγείται χειροδιαλογή επί μεταφορική ταινίας, ώστε να διαλέγονται τα μεγάλου μεγέθους αντικείμενα και τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούνται μηχανικές διατάξεις για τη διαλογή των λοιπών συσκευασιών, όπως μαγνήτες, οπτικοί διαχωριστές, κλπ.

Τα οφέλη των υπογειοποιημένων κάδων

Τα αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία είναι απογοητευτικά αφού το υπόλειμμα που προκύπτει φτάνει περίπου το 50% των εισερχομένων ποσοτήτων. Αντιθέτως όπου εφαρμόζονται συστήματα Διαλογής στην Πηγή, το υπόλειμμα πέφτει κάτω του 10%, αφού οι γραμμές διαλογής που απαιτούνται απομακρύνουν μόνο την αστοχία πραγματοποιώντας τη λεγόμενη αρνητική διαλογή. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της διαλογής απαιτεί μικρότερες επενδύσεις, αλλά και εργατικό κόστος.

Ας δούμε μερικές από τις δυνατότητες και τα οφέλη που μας προσφέρει η Molok

Αναφερόμαστε στα υπόγεια και ημιυπόγεια συστήματα συλλογής molok στα οποία συναντάμε όλες τις δυνατότητες που αναζητούσαμε ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε τα μέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη. Η γενική ιδέα είναι απλή. Το σύστημα αποτελείται από ένα πηγάδι κατασκευασμένο από πλαστικό (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) ή μπετόν, μέσα στο οποίο αναρτάται ένα (ή περισσότερα) μέσο συλλογής. Αυτό μπορεί να είναι σάκος ή κάδος ανάλογα το είδος του απόβλητου που θέλουμε να συλλέξουμε.
Τέλος έχουμε το καπάκι με τις θυρίδες απόρριψης που ποικίλουν ανάλογα το είδος του αποβλήτου και την επένδυση του κάδου που αποτελούν και τα μόνα σημεία επαφής του χρήστη με το σύστημα.

Η δροσιά του εδάφους δεν επιτρέπει την ανάπτυξη οσμών

Με τα συστήματα molok τα απορρίμματα δεν αυξάνουν τις οσμές τους αφού κατά το υπόγειο τμήμα η θερμοκρασία του εδάφους (17oC – 20oC) τα διατηρεί δροσερά.
Τα μέσα συλλογής αδειάζουν από κάτω και όχι με ανατροπή στο απορριμματοφόρο. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο κάδος να μην χρειάζεται ποδομοχλό ή άλλα μηχανικά μέρη. Ακριβώς επειδή τα μέσα συλλογής αδειάζουν από κάτω, το φρεάτιο και το καπάκι μένουν πάντα καθαρά με συνέπεια να μην απαιτούνται συχνά πλυσίματα, μειώνοντας έτσι κι άλλο τη δαπάνη συντήρησης, αλλά κυρίως διατηρώντας ένα υγιεινό και αισθητικά όμορφο σύστημα συλλογής απορριμμάτων για τους δημότες.
Έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Η αποθηκευτική τους ικανότητα ξεκινά από 500lt και φτάνει στα 5000lt. Έτσι απαιτούνται λιγότερο συχνές αποκομιδές με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η αποκομιδή γίνεται από έναν εργάτη.
Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται με τη χρήση κατάλληλου γερανού που τοποθετείται στα συμβατικά απορριμματοφόρα. Έτσι σε λιγότερο από 2 λεπτά μπορούμε να συλλέγουμε περί τα 5 m3 απορριμμάτων, ενώ με συμβατικούς τροχήλατους κάδους θα απαιτούνταν 3 άτομα προσωπικό και περισσότερα από 5 λεπτά για αντίστοιχο όγκο συλλεγόντων. Επίσης με τη χρήση γερανού μπορούμε να αδειάζουμε κάδους ακόμα και αν υπάρχουν μπροστά σταθμευμένα οχήματα ή σε πιο απομακρυσμένα σημεία ανάλογα με τις επιλογές χωροθέτησης που έχουμε κάνει. Είναι λοιπόν ένα μέσο συλλογής πολύ πιο ασφαλές και φιλικό προς τους εργαζομένους στην αποκομιδή αφού δεν απαιτεί χειρωνακτική δύναμη, ούτε συνοδούς στο απορριμματοφόρο και έκθεσή τους σε ζέστη ή κρύο κατά την εργασία.

Αποκομιδή με έναν μόνο εργάτη

Είναι απολύτως στεγανά. Η σχεδίαση των θυρίδων δεν επιτρέπει στα βρόχινα ύδατα να εισέλθουν στο εσωτερικό. Η διατήρηση των ανακυκλώσιμών υλικών, στεγνών, είναι σημαντική για την μετέπειτα διαχείρισή τους. Τα βρεγμένα υλικά δεν αναγνωρίζονται από τους οπτικούς διαχωριστές, δημιουργούν συσσωματώσεις ξένων μεταξύ τους υλικών και κατά συνέπεια οδηγούνται στην υγειονομική ταφή ή απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη για τη διαλογή τους. Επίσης τα φρεάτια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητα είτε από σκυρόδεμα δεν επιτρέπουν τη διαρροή στραγγιδίων προς το περιβάλλον ή την είσοδο υπόγειων υδάτων. Για αυτή τους την ιδιότητα, τοποθετούνται σε μαρίνες με το υπόγειο τμήμα τους μέσα στο νερό! Έτσι εξοικονομείται χώρος στις προβλήτες, ενώ η προσβασιμότητά τους είναι εύκολη και άμεση προς τα σκάφη που ελλιμενίζονται. Αποτελούν με αυτό τον τρόπο τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα συλλογής απορριμμάτων.

Είναι φιλικά προς τους ΑΜΕΑ. Οι κοινοί τροχήλατοι κάδοι επειδή αδειάζουν από πάνω με ανατροπή στο απορριμματοφόρο, λερώνονται έντονα από τα στραγγίδια. Αυτό έχει σαν συνέπεια να προκαλούν εστίες μόλυνσης κοντά στο σημείο επαφής του χρήστη με τον κάδο που είναι το καπάκι. Για αυτό τον λόγο πολλές φορές οι χρήστες αφήνουν τα καπάκια ανοιχτά. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίστηκε με την εγκατάσταση ποδομοχλών στους κάδους, προκαλώντας όμως νέα προβλήματα στη χρήση τους. Η είσοδος μηχανικών μερών στους κάδους δεν είναι φιλική προς τους ΑΜΕΑ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος συντήρησής τους καθώς και η πιθανότητα μηχανικών βλαβών. Τα συστήματα molok κατασκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία EN13071 δημιουργώντας κατάλληλους όρους για τη χρήση από ΑΜΕΑ.

Ενσωματώνει συστήματα “pay as you throw”. Όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες βρίσκουν εφαρμογή στα συστήματα molok. Ηλεκτρονικό κλείδωμα, κάδοι απόρριψης τύπου “drum lid”, αισθητήρες μέτρησης της πληρότητας με λογισμικό έξυπνης δρομολόγησης αποτελούν μερικές από τις δυνατότητες που εφαρμόζονται για να προσφέρουν εξατομικευμένη χρήση και παρακολούθηση, καθώς και βελτιστοποίηση των δρομολογίων.

Τα συστήματα molok διαμερισματοποιούνται!

Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα συστήματα συλλογής αποβλήτων με ενσωματωμένη αυτή τη δυνατότητα. Με τη διαμερισματοποίηση μπορούμε να συλλέξουμε μέχρι και 6 διαφορετικά ρεύματα σε ένα κάδο.

Προφανώς η επιλογή της κατάλληλης διαμερισματοποίησης συνδέεται με τα είδη των απορριμμάτων που θέλουμε να συλλέξουμε και τα ειδικά τους χαρακτηριστικά. Άλλο ειδικό βάρος έχουν τα βιοαπόβλητα και άλλο οι πλαστικές συσκευασίες. Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε μικρότερο χώρο για βιοαπόβλητα και μεγαλύτερο για συσκευασίες.

Για παράδειγμα αν θέλουμε σε μια γειτονιά να αναπτύξουμε ένα σύστημα Διαλογής στη Πηγή για 6 με 8 ρεύματα (Χαρτί, Γυαλί, Πλαστικό, Μέταλλα Βιοαπόβλητα, Σύμμεικτα, Μικρές Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές, Υφάσματα κλπ) θα απαιτούνταν 6 με 8 τροχήλατοι κάδοι 360lt έως 1.100lt.

Συνολικά δηλαδή θα απαιτούνταν 11-12 μέτρα μήκους για περίπου
8.000lt ωφέλιμο όγκο. Με τα συστήματα molok μπορούμε με δύο
κάδους να έχουμε 10.000lt ωφέλιμο όγκο, σε 3,6 μέτρα μήκος.
Όσο δηλαδή καταλαμβάνει μια θέση στάθμευσης αντί για τρείς.

Διαθέτουν μέσα συλλογής ανάλογα το είδος του αποβλήτου που θα συλλέξουμε.
Από απλό σάκο πολυπροπυλενίου για τη συλλογή χαρτιού ή πλαστικών, σάκο ειδικής ύφανσης για τη συλλογή γυαλιού, μετάλλων κ.α., μέχρι σκληρούς κάδους από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για τη συλλογή βιοαποβλήτων ή σύμμεικτων απορριμμάτων. Οι σάκοι και οι κάδοι μπορούν να περιέχουν και σκάφη συλλογής στραγγιδίων ανάλογα το είδος των απορριμμάτων.

Η διαμερισματοποίηση στο εσωτερικό του κάδου
Εξοικονόμιση χώρου
Εξοικονόμιση χρημάτων
Προστασία του περιβάλλοντως

Ο κύκλος ζωής τους ξεπερνά τα 15 έτη! Η εταιρία molok είναι αυτή που εφηύρε την υπόγεια συλλογή. Από το 1991, η εταιρία έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 170.000 συστήματα σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε τα συστήματα molok εξελίσσονται συνεχώς τεχνολογικά, διατηρώντας πάντα τα πλεονεκτήματά τους, που είναι ο απλός – εργονομικός σχεδιασμός, χωρίς μηχανικά μέρη. Αρχικά τα φρεάτια κατασκευάζονταν από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην πορεία ο χάλυβας αντικαταστάθηκε από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενώ ως προς το σχήμα εκτός από τα Molok Classic κυλινδρικά μοντέλα, προστέθηκαν και αυτά τετραγωνικής διατομής, γνωστά ως Molok Domino.
Πλέον τα τετραγωνικής διατομής φρεάτια, κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/40. Τα νέα υλικά σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό προσφέρουν σχεδόν άπειρες δυνατότητες που καθιστούν την εταιρία molok μοναδική στον πλανήτη!

Κομψότητα και λειτουργικότητα Molok

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο