Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

MolokDomino – Ιδέα #4

Το σύστημα ημιυπόγειων κάδων MolokDomino είναι ιδανικό για να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η προσαρμοστικότητά των κάδων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να διαφέρουν από κάθε άλλο προϊόν. Αυτή τους η ιδιότητα φαίνεται από την μεγάλη ποικιλία χωρητικοτήτων, τρόπων διαχωρισμού και τρόπων συλλογής των απορριμμάτων. Όμως, η ποικιλία αυτή χαρακτηρίζει ακόμα και τα διαθέσιμα καπάκια των κάδων.

Το σχήμα και ο τρόπος ανοίγματος του καπακιού ρυθμίζεται ανάλογα με το είδος απορρίμματος που πρόκειται να εισέλθει στον κάδο.

Για κάθε τύπο απορρίμματος υπάρχει και το κατάλληλο καπάκι.

Επιλέγοντας τα κατάλληλα είδη καπακιών για το σταθμό των απορριμμάτων, εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των αποβλήτων που συλλέγονται και η καταλληλότητά τους για ανακύκλωση. Τα προσεκτικά ταξινομούμενα απορρίμματα μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατασκευή νέων προϊόντων, εξοικονομώντας, έτσι, φυσικούς πόρους.