Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

MolokDomino – Ιδέα #6

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των ημιυπόγειων κάδων MolokDomino, είναι οι πολλαπλές επιλογές που προσφέρουν στα μέσα συλλογής που μπορούν να φέρουν. Για κάθε μέγεθος του κάδου και για κάθε διαμερισματοποίηση που γίνεται στον κάδο υπάρχει η κατάλληλη λύση. Ανάλογα με το απόβλητο που δέχεται κάθε μέρος του κάδου επιλέγεται και το βέλτιστο μέσο συλλογής.

Είτε δοχείο συλλογής, είτε σάκοι συλλογής, κάθε απόβλητο εισέρχεται στο κατάλληλο μέσο. Τα δοχεία και οι σάκοι κατασκευάζονται για όλα τα μεγέθη τα οποία μπορεί να φέρει ένας κάδος – όπως φαίνεται και στην εικόνα – και είναι πολύ εύκολο να συνδυαστούν για να προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη.

Συνδυασμός σάκων και δοχείων ανύψωσης – που είναι διαθέσιμα για όλα τα μεγέθη – εύκολα και αποτελεσματικά!