Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπόγειοι Κάδοι

Εξοικονόμηση χώρου – χαμηλή συχνότητα αποκομιδής – ελάχιστα κινητά μέρη και φθορές.

Με περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας, η Φινλανδική εταιρεία MOLOK έχει καθιερωθεί στη διεθνή αγορά. Τα προϊόντα MOLOK χρησιμοποιούνται σε δεκάδες χώρες με συνολικά πάνω από 140.000 εγκατεστημένους κάδους.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Χωρίς βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Χωρίς αιχμηρά αντικείμενα
 • Η χαμηλή συχνότητα αποκομιδής ελαχιστοποιεί τα ατυχήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ MOLOK

 • Εξοικονόμηση χώρου
 • Η δροσιά του εδάφους ελαχιστοποιεί τις οσμές (τα παλαιότερα απορρίμματα βρίσκονται στον πυθμένα, στο πιο δροσερό μέρος του κάδου)
 • Η βαρύτητα συμπιέζει τα απόβλητα με το ίδιο τους το βάρος επιτυγχάνοντας επιπλέον 20% μείωση του όγκου

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Ο κάδος, το καπάκι και η υποδοχή κρατούν το νερό έξω
 • Δεν χρειάζονται προστατευτικό υπόστεγο
 • Οι κάδοι μπορούν να κλειδώνουν
 • Ελάχιστα κινητά μέρη και φθορές
 • Υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 • Ποικιλία εναλλακτικών πλαισίων
 • Ποικιλία μοντέλων, διαστάσεων και εξωτερικών επενδύσεων με δυνατότητα επιπλέον προσαρμογών
 • Οι κάδοι προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Οικονομικά οφέλη

 • Μειωμένη συχνότητα αποκομιδής
 • Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων
 • Μειωμένη φθορά στόλου απορριματοφόρων
 • Λιγότερο προσωπικό

Περιβαλλοντικά οφέλη

 • Πιο ήσυχη αποκομιδή από τη συμβατική
 • Ελαχιστοποίηση οσμών
 • Μειωμένες εκπομπές CO2
 • Καλαίσθητοι, ενθαρρύνουν την καθαριότητα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα συστήματα κάδων της MOLOK έρχονται σε ποικιλία διαστάσεων και εξωτερικών επενδύσεων και είναι τα πλέον κατάλληλα για πράσινα σημεία και γωνιές ανακύκλωσης.